Privacy Policy

 • Algemeen:

Dit is de privacyverklaring van Jolie Personal Coaching, gevestigd te Kaardeloodstraat 30 – 9400 Ninove, met ondernemingsnummer BE 0675.425.648.

In deze privacyverklaring verduidelijken we welke persoonlijke informatie wij als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ verzamelen en op welke manier we deze gebruiken om onze diensten te verbeteren.

 • Persoonsgegevens

Wij verzamelen de persoonlijke gegevens op volgende manieren:

 • Cookies: bij bezoek aan onze website worden bepaalde gegevens geregistreerd via cookies. Meer informatie is terug te vinden in ons apart cookiebeleid.
 • Contactformulier: wanneer u contact met ons wenst op te nemen, kan u het contactformulier van de website invullen, opdat wij u zouden contacteren.
 • Klachten

Heeft u vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, dan horen we het graag. Dit kan telefonisch of per email of de gegevens die u terugvind onderaan de website.

 • Uw rechten

Uw heeft steeds het recht om:

  • Inzage te krijgen in uw bijgehouden persoonsgegevens
  • Uw persoonlijke gegevens te verbeteren of aan te vullen
 • Uw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Uw Privacy

Tot slot:

Wij stellen dan ook alles in het werk om deze zo goed mogelijk te beschermen en hechten veel belang aan de naleving van (i) de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998, “Wet Verwerking Persoonsgegevens”); (ii) de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het recht van de elektronische economie; en (iii) de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).